Wettelijke vermeldingen

Verplichte informatie in de wettelijke vermeldingen:

 1. 1. Identiteit van het bedrijf:
   1. Ondernemingsnummer (n° kruispuntbank van ondernemingen);
   2. Handelsnaam;
 1. 2. Gegevens:
   1. Geografisch adres van het bedrijf (Opmerking: geen postbus).
   2. Telefoon-, faxnummer en elektronisch adres (indien beschikbaar) zodat de internetgebruiker het bedrijf vlug kan contacteren en ermee efficiënt communiceren.
   3. Het geografische adres van de handelszetel van het bedrijf als het verschilt van het adres van de maatschappelijke zetel, waarbij de consument eventueel een klacht kan indienen. Als het bedrijf voor rekening van een derde handelt (bijvoorbeeld: e-commerce afgevaardigde, online productenverkoop voor rekening van een ander bedrijf), moeten de identiteit en de gegevens van de 2 bedrijven vermeld worden.
   4. Gegevens van eventuele opdrachtgevers.
 1. 3. Extragerechtelijke verbintenissen (in voorkomend geval):
   1. Als het bedrijf een gedragscode heeft onderschreven (bijvoorbeeld: BeCommerce) moet het bestaan van die gedragscode vermeld worden, samen met de procedure om er een kopie van te krijgen.
   2. Als het bedrijf onderworpen is aan toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld: financiële sector, Orde der Apothekers) moet het ook vermeld worden. Het meest voorkomend geval is de Gegevensbeschermingsautoriteit (als de persoonsgegevens anders worden verwerkt dan voor de strikte uitvoering van de verkoopovereenkomst).
   3. Als het bedrijf aan die autoriteiten onderworpen is, moet de mogelijkheid om extragerechtelijke klachten- en reparatieprocedures in te leiden vermeld worden, samen met hun toegangsmodaliteiten in voorkomend geval.